Historien


KN Entreprenør etablert som enkeltmannsforetak i 2001,  traktor m/henger samt 1 gravemaskin på 8 tonn.

AS blir etablert, 7 ansatte, omsetning på 6.6mill.

12 ansatte, omsetning på 20 mill.

kjøper opp Hitra Bergverk AS, for egenproduksjon av pukk/grus.

KN Kranservice AS og KN Eiendomsutvikling AS blir etablert. Kjøp av Mesta tomta på Sistranda.

28 ansatte, Omsetning på 60 mill.

Utbygging av nytt kontor/lager og verksted på gamle Mesta tomta på Sistranda, ferdigstillelse ila første kvartal 2018.

Grunnverdier


Yrkesfaglig kompetanse og stolthet
Løsningsorientert
Pålitelighet

HMS og miljø


Sikkerhet er noe vi setter høyt i vår bedrift, dette gjelder både med tanke på kursing av ansatte og forebygging.
Vi har egen «app» som vi benytter til avvik, vernerunder og SJA.
Vi jobber nå mot og bli sertifisert Miljøfyrtårn.

Kompetanse


11 stk med fagbrev innenfor anleggsfag 5 stk med fagbrev yrkessjåfør
3 stk Bergsprenger
1 stk Bergsprengleder
4 stk med ADK-1 3 stk lærlinger

Bedriften innehar Sentral Godkjenning KL 2 Bedriften er godkjent lærlingebedrift

Kvalitet


Vi benytter internkontroll og styringssystem fra fagtorget, dette blir revidert 1 gang pr år
Alle ansatte benytter smartdok for timeregistrering og bildebehandling på prosjektene vi har. Under arbeider holdes det jevnlig.

Vernerunder
Byggemøter
Prosjekteringsmøter
SJA
Generell oppfølging mot leverandører og underentreprenører