Historien


KN Entreprenør etablert som enkeltmannsforetak i 2001,  traktor m/henger samt 1 gravemaskin på 8 tonn.

AS blir etablert, 7 ansatte, omsetning på 6.6mill.

12 ansatte, omsetning på 20 mill.

kjøper opp Hitra Bergverk AS, for egenproduksjon av pukk/grus.

KN Kranservice AS og KN Eiendomsutvikling AS blir etablert. Kjøp av Mesta tomta på Sistranda.

28 ansatte, Omsetning på 60 mill.

Utbygging av nytt kontor/lager og verksted på gamle Mesta tomta på Sistranda, ferdigstillelse ila første kvartal 2018.

Omsetning 103,0 MNOK. 35 ansatte.

Nytt verksted og administrasjonsbygg.

Totalentrepriser:
-Guri Kunna Havn og Flatvalveien

Omsetning: 87 MNOK. 35 ansatte.

Totalentrepriser:
-Nordhammarvika Gravplass

Omsetning: 121 MNOK. 45 ansatte.

-Gang og sykkelvei Nordhammarvika-Bergheia.
-Flere større kommunale vannledningsprosjekter og tomteutbyggingsprosjekter.

Omsetning: 153 MNOK. 48 ansatte.

-FV 714 Våvatnet (Tynsetodden- Vinterdal)
-Store kommunale VA prosjekter.
-Tomteutbyggingsprosjekter.
-Påbegynt utvidelser av administrasjonsbygg, ferdigstillelse mai 2022.

Omsetning: 125 MNOK. 49 ansatte.

Grunnverdier


Yrkesfaglig kompetanse og stolthet
Løsningsorientert
Pålitelighet

HMS og miljø


Sikkerhet er noe vi setter svært høyt i vår bedrift, dette gjelder både med tanke på kursing av ansatte og forebygging.
Vi har egen «app» som vi benytter til avvik, vernerunder og SJA.
KN Entreprenør er en ISO 9001:2015-, ISO 14001:2015-
og Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift.

Kompetanse


18 stk med fagbrev innenfor anleggsfag
15 stk med fagbrev yrkessjåfør
5 stk Bergsprenger
1 stk Bergsprengleder
8 stk med ADK-1
2 stk anleggsingeniører
6 stk lærlinger

Bedriften er godkjent lærlingebedrift

Mål


Vi skal være nummer 1 i de segmentene vi jobber innenfor

Visjon


Vi skal være den foretrukne samarbeidspartner

Kvalitet


Vi er en ISO 9001:2015-, ISO 14001:2015- og Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift.
Alle ansatte benytter Smartdok for timeregistrering og bildebehandling på prosjektene vi har.
Under arbeider holdes det jevnlig:

• Vernerunder
• Byggemøter
• Prosjekteringsmøter
• SJA
• Generell oppfølging mot leverandører og underentreprenører

Sertifiseringer